[script]var vobChatScript = document.createElement('script');vobChatScript.type = 'text/javascript';vobChatScript.async = true;vobChatScript.src = 'https://chat-widget.thulium.com/app/chat-loader.js?hash=188902660859875ff41cc21';var vobHead = document.getElementsByTagName('head')[0];vobHead.appendChild(vobChatScript);[/script]

Od 25 maja 2018 roku obowiązują  nowe europejskie przepisy o ochronie danych, tj.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”).

W związku z tym, I-Terra Sp. z o.o.  informuje swoich klientów  o przetwarzaniu danych osobowych podawanych przez klientów podczas   dokonywania  zakupów w sklepie internetowym www.vobis.pl  i o zasadach ich przetwarzania po dniu 25 maja 2018 roku.

I. DANE OSOBOWE

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.vobis.pl (dalej „Sklep internetowy”) jest I-TERRA Sp. z o.o. z siedzibą  Al. Niepodległości 44, Budynek Biurowy Brama Portowa II – „Poczta”, 70-404 Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000443125, NIP 955-234-25-88, kapitał zakładowy: 3 250 000 złotych (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@iterra.pl.

2. Ceneo Sp. z o.o. 

Sklep internetowy www.vobis.pl   jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o.  do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez użytkownika w sklepie internetowym www.vobis.pl, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę (poprzez akceptację regulaminu sklepu) na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o.  podanego przez użytkownika adresu e-mail polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

3. Cel  przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów

 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze strony www.vobis.pl  (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), a niebędących zarejestrowanymi użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści i materiałów dostępnych na stronie www.vobis.pl– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z strony www.vobis.pl , a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 • w celu marketingu produktów lub usług własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania  – postawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na możliwości przedstawieniu informacji o usługach i produktach Administratora, przedstawienia przez Administratora ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonują złożenia Zamówienia, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub złożenia Zamówienia. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta lub złożenia zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta lub złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3. Dane osobowe, podane podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub złożenia Zamówienia są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających z strony www.vobis.pl , a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
 • w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w celu marketingu produktów lub usług własnych, w tym w celach analitycznych i profilowania  – postawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na możliwości przedstawieniu informacji o usługach i produktach Administratora, przedstawienia przez Administratora ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań użytkowników.

4. Dane osobowe Klienta  podane w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia   przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem strony www.vobis.pl, co oznacza w szczególności:

 • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu założenia Klientowi  konta  w Sklepie internetowym i jego prowadzenia, oraz do umożliwienia Klientowi zalogowania się na w Sklepie internetowym,
 • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji zamówienia - wykonania umowy sprzedaży towaru i dostarczenia zamówionego towaru, w tym w celu realizacji płatności za złożone zamówienie,
 • marketing bezpośredni Administratora,
 • rozpatrywanie reklamacji i skontaktowanie się z Klientem celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji i/lub poinformowania Klienta  o wynikach reklamacji,
 • przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu realizacji usług związanych z naprawą gwarancyjną – jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją Administratora,
 • przetwarzanie danych  w celach analitycznych i statystycznych.

5. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody dane Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:  

 • w celach marketingowych Administratora, 
 • w celu przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail, w tym na otrzymywanie newslettera,
 • w celu profilowania danych osobowych Klienta celem dostarczania dedykowanej oferty marketingowej oraz ofert promocyjnych dopasowanych do potrzeb Klienta,
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego I-Terra  Sp. z o.o. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) i automatycznych systemów wywołujących.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie korzystania przez Klienta z Sklepu internetowego, w tym przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego, zamawiania Towarów, Administrator  podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych Klienta posiadanych przez Administratora: podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, historii zakupów, przeglądanych przez Klienta Towarów, odwiedzane strony internetowe, informacje zawarte w plikach cookies oraz zachowanie użytkownika na stronie Vobis.pl (odwiedzane strony, wykorzystane kody promocyjne). W oparciu o powyższe  dane Administrator przypisuje Klientowi profil istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania Klientowi spersonalizowanych usług/ofert, w związku z kierowaniem do Klienta reklamy behawioralnej (reklamy która dopasowana jest do preferencji Klienta).  Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych wymaga zgody Klienta. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. 

5. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji umowy lub do prowadzenia konta w Sklepie internetowym. Niepodanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym  lub  podczas składania Zamówienia jako dane obowiązkowe  uniemożliwia założenia konta w Sklepie internetowym,  złożenia zamówienia i realizację umowy.

6. Komu mogą być ujawnione dane osobowe 

Dane osobowe Klienta  mogą być ujawniane przez Administratora:  

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji zamówień złożonych w ramach Sklepu internetowego,
 • firmom kurierskim, operatorom płatności, ubezpieczycielom, w celu realizacji zamówienia,
 • organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 7. Czas przetwarzania danych osobowych 

1. Dane osobowe Klientów  przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.     

2. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie zgody Klientów przetwarzane będą do  momentu odwołania zgody przez Klienta. 

8. Uprawnienia Klienta 

1. Klientowi  przysługuje prawo do żądania od Administratora  dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód  w każdym czasie.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu internetowego  poprzez edycję danych na koncie w Sklepie internetowym. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 9. Dane zbierane automatycznie

1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

2. Administrator  zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

3. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania stron www Sklepu Internetowego.

4. Administrator zbiera dane Klientów (takie jak nick, pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

5. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

6. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego, lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.

7. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym  przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta.

10. Zabezpieczenie danych

1. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

2. Sklep Internetowy stosuje także certyfikaty tożsamości o bardzo wysokiej jakości i poziomie zabezpieczeń takie jak certyfikat wydany przez firmę VeriSign.

11. Usuniecie konta

1. Klient, który założył konto w Sklepie internetowym  może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu internetowego o jego usunięcie.

2. Złożenie wniosku o usunięcie konta w Sklepie internetowym dokonuje się poprzez: zgłoszenie na adres ochronadanych@iterra.pl

3. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.


II. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej Sklepu internetowego.

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron www Sklepu internetowego. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

3. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

4. W ramach strony www.vobis.pl  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne”  są plikami umożliwiającymi korzystnie z usług  dostępnych w ramach strony www.vobis.pl, w tym usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony www.vobis.pl,

b) „reklamowe” – są plikami umożliwiającymi dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań,

c) „funkcjonalne” są plikami umożlwiającymi zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, wyglądu strony www.vobis.pl.,

d) „analityczne” – są plikami umożliwiającymi gromadzenie informacji i generowanie raportów ze statystykami na temat korzystania ze strony  www.vobis.pl  bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.

5. Ponadto na stronie www.vobis.pl wykorzystywane są pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych, współpracujących z Administratorem. Ten rodzaj plików cookie pozwala dostosowywać reklamy – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników, tj. reklamy behawiorane. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników.  Pliki „cookies” wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika strony internetowej www.vobis.pl. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na instalację plików cookies, może zablokować zapisywanie plików cookies poprzez zmianę w ustawieniach w swojej przeglądarce.

9. Opisane przez producentów sposoby blokowania obsługi plików cookies dostępne są:

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.vobis.pl.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I-Terra Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego pod adresem - polityka prywatności.

Powrót
Zapisz się do newslettera

Szanowny Użytkowniku w naszym serwisie wykorzystujemy pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.

Potwierdzam

Proponowane kategorie

  Proponowane produkty