Zasady odbioru zużytego sprzętu 


1. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sklep.internetowy@vobis.pl lub telefoniczny kontakt poprzez infolinię: 91 40 40 843 (pn-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-17.00), koszt połączenia według stawek operatora. Punkt sprzedaży, a zarazem odbioru sprzętu, to: RMA i-Terra - Magazyn Also, ul. Żytnia 71 (rampa 28-29), 05-800 Pruszków. 

2. Sprzedawca jako dystrybutor, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dla usprawnienia procesu prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej sklep.internetowy@vobis.pl lub telefoniczny kontakt poprzez infolinię: 91 40 40 843 (pn-pt. 8.00-20.00; sob. 8.00-17.00), koszt połączenia według stawek operatora. 

3. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

4. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.  

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu.  

Ponadto wykazy punktów zbiórek zamieszczone są na stronach internetowych poszczególnych gmin. 

Powrót
Zapisz się do newslettera

Proponowane kategorie

    Proponowane produkty