Jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta masz prawo do odstąpienia od umowy kupna dokonanego na odległość w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia biegnie od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta  lub wskazaną przez nią osobę trzecią inną niż dostawca, a w przypadku pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

Przed zwrotem upewnij się czy towar, który chcesz odesłać spełnia warunki zwrotu.

Więcej szczegółów na temat zwrotów  znajdziesz tu: Regulamin


Koszt zwrotu towaru

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Zgodnie z tym zapisem, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru zakupionego w naszym sklepie.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, który z uwagi na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów  w wysokości 150zł


W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość? 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta  w przypadku umowy:

Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, prostownice, golarki, słuchawki dokanałowe, szczoteczki itp.),

Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie, gry komputerowe itp.),

Której przedmiotem są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od UmowyW jakim stanie mogę zwrócić towar? 

 • Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym .
 • Dopuszczamy użycie produktu zgodne z jego przeznaczeniem w celu sprawdzenia, czy produkt spełnia oczekiwania.
 • Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Prosimy, aby zwracany produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie.


Czym skutkuje odstąpienie od umowy i jak się odbywa?  

 • Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia zamówionych produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji
 • Zastrzegamy sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zamówionych produktów lub doręczenia dowodu odesłania zamówienia. 
 • Zwracamy uwagę, że odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Aby dokonać zwrotu przy wykorzystaniu Elektronicznego Formularza odstąpienia:

 1. Wypełnij poniższy Elektroniczny Formularz odstąpienia  ( w przypadku wypełnienia i przesłania Elektronicznego Formularza odstąpienia wersja drukowana dostępna poniżej nie jest wymagana).
 2. Poczekaj na indywidulany numer zwrotu oraz adres na który należy odesłać zwracany towar. Dane te prześlemy Ci w ciągu 48 godzin, na e-mail, który podasz w poniższym formularzu, dlatego upewnij się, że jest on poprawny.
 3. Zapakuj towar w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport i odeślij go, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowanie terminu wystarczy odesłanie towaru na wskazany adres  przed upływem tego terminu. 
 4. Oczekuj na zwrot należnej kwoty tym samym kanałem płatności, którym zapłaciłeś. Jeśli zapłaciłeś przelewem tradycyjnym lub gotówką przy odbiorze wypełnij pole "Numer rachunku do zwrotu".Aby dokonać zwrotu przy wykorzystaniu drukowanego formularza odstąpienia od umowy 

 • Alternatywnie możesz użyć także formularza odstąpienia od umowy dostępnego tu: Pobierz wzór formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Wypełniony formularz odstąpienia od umowy możesz przesłać na adres:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.internetowy@vobis.pl lub reklamacje@vobis.pl

b) pisemnie na adres I -Terra Sp. z o.o., , ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 70-200 Szczecin

Za zachowanie terminu odstąpienia od umowy uznaje się wysłanie informacji dotyczącej odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 • Zapakuj towar w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport i odeślij go na adres wskazany w formularzu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowanie terminu wystarczy odesłanie towaru na wskazany adres  przed upływem tego terminu.
 • Oczekuj na zwrot należnej kwoty tym samym kanałem płatności, którym zapłaciłeś. Jeśli zapłaciłeś przelewem tradycyjnym lub gotówką przy odbiorze wypełnij  w formularzu odstąpienia od umowy pole "Numer rachunku do zwrotu".
Powrót
Zapisz się do newslettera

Proponowane kategorie

  Proponowane produkty